Overgreb

Overgreb eller vold samt krænkelser og grænseoverskridelser findes i mange forskellige former.

De mest udbredte former for overgreb har fysisk, psykisk eller seksuel karakter, og har man været udsat for overgreb, så påvirker det ofte én resten af livet, hvis man ikke får det bearbejdet i dybden.

Følgende aspekter har betydning for hvor stor risiko man har for at få senfølger efter overgreb og vold:

 • Overgrebets karakter. Des mere alvorligt, des større er risikoen for senfølger.
 • Relationen til krænkeren. En tæt relation skaber større risiko for senfølger.
 • Varighed. Jo længere en periode overgrebene foregår over, jo større er risikoen for senfølger.
 • Derudover kan belastende forhold i barndommen have betydning for at man lettere udvikler senfølger.

Som jeg ser det, så defineres alvoren af den som har oplevet overgrebet samt af de følger, som bliver en del af den måde man er i verden på efterfølgende.
Nogle mennesker kommer relativt upåvirkede ud af traumatiske oplevelser, som ville ødelægge de fleste. Andre mennesker oplever overgreb i meget subtile former, og de bliver alligevel voldsomt påvirkede af det.

Fortrængning er en almindelig forsvarsmekanisme, når man har været udsat for chok og traumatiserende oplevelser. Fortrængningen gør at vi klarer os igennem i første omgang, men hvis vi ikke får forløst traumet, så vil man ofte opleve forskellige former for reaktioner og senfølger efter overgreb.

Senfølgerne kan dukke op i forskellige situationer og perioder og behøver ikke være permanent til stede. Store livsbegivenheder og kriser kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre.

Både de psykiske og de sociale konsekvenser af senfølger kan give problemer med at opretholde en almindelig tilværelse med arbejde, familie og venner.

Her er eksempler på de former for vold/overgreb, som jeg primært møder i mit terapeutiske arbejde:

 • Fysiske overgreb: Fysiske overgreb er ofte iøjnefaldende i det de typisk efterlader fysiske spor i form af blå mærker og de forårsager konkret fysisk smerte. Fysisk vold betyder at man kan være blevet udsat for afstraffelse, slag, spark, kvælningsforsøg og lignende.Der foregår ofte psykiske overgreb samtidig med at der forekommer fysisk vold.
 • Psykiske overgreb: Den psykiske vold handler om kontrol og isolation samt om direkte eller indirekte trusler om at nedgøre eller ydmyge. Den psykiske vold er ikke altid tydelig for en udenforstående – og den kan også være utydelig for den, som udsættes for psykiske overgreb.
 • Seksuelle overgreb: Der er seksuelle overgreb og krænkelser af forskellig art, men fælles er at man bliver tvunget til en seksuel handling, som man ikke ønsker eller ikke har lyst til. Der er egentlig ingen tvivl om, hvad der er sket, selvom mange pga. forsvarsmekanismer kan få tvivl om realiteterne efterfølgende.

Som behandler og som menneske oplever jeg, at konsekvenserne og senfølgerne af overgreb/vold ofte har nogle fællesnævnere, idet der opstår problemstillinger af følelsesmæssig, social og fysisk karakter:

 • Symptomer som frygt, bekymring, nedtrykthed, irritation, nedsat tolerancetærskel osv. er reaktioner i den lettere ende af skalaen.
 • Det kan være svært at mærke behov, grænser og følelser og udtrykke dem til andre mennesker som noget helt naturligt.
 • Man kan have problemer med at mærke og være forbundet til sin krop sådan helt fysisk.
 • Man kan komme til at mangle jordforbindelse og have en følelse af ikke helt at være til stede, eller at komme til at forsvinde ud af sig selv.
 • Man kan let komme til at føle sig invaderet af andre mennesker – eller af livet og verden omkring sig.
 • Mange mister tilliden, både til sig selv og til andre mennesker, eller til at verden og livet er et godt og sikkert sted at være.
 • Mange har problemer med ikke at kunne være tryg i nære relationer, eller sammen med andre mennesker generelt.
 • Det kan være svært eller ligefrem umuligt at skabe tætte, nærende og velfungerende relationer/parforhold.
 • Det kan være svært at være helt sig selv og stå ved sig selv sammen med andre mennesker.
 • Man oplever ofte at have utydelige grænser, at det er svært at sætte de grænser man mærker, eller at andre let overskrider ens grænser.
 • Det kan ske at man selv kommer til at være grænseoverskridende uden at være bevidst om det.
 • Man kan ofte være splittet, eller uenig med sig selv og have svært ved at tage store (og små) beslutninger.
 • Man kan miste den grundlæggende tillid til sin egen dømmekraft.
 • Mange mister troen på og tilliden til at man har retten til at sige fra – og måske også til.
 • Har man været udsat for seksuelle overgreb er det meget almindeligt at det kan være svært at være i kontakt med sine følelser og sin seksualitet samtidig, og ens lyst til sex kan være forstyrret.
 • Dernæst kan der være et væld af fysiske reaktioner såsom smerte, spændinger, uro, rastløshed, nedsat immunforsvar, fordøjelsesproblemer, svimmelhed, hukommelsesbesvær, søvnproblemer og lign.
 • Nogle udvikler stress, PTSD, depression, angst og spiseforstyrrelser.

Hvordan virker behandlingen

Vi tager udgangspunkt i de konsekvenser eller senfølger, som du lever med i din hverdag som følge af overgreb.

I løbet af behandlingen arbejder vi typisk med at hjælpe dig til at give slip på følgerne efter overgreb, vi arbejder med at etablere eller styrke følelsen af at have retten til at bestemme over dig selv og din krop og sige til og fra, og vi arbejder med at forløse de vaner og mønstre, som genskaber/tiltrækker grænseoverskridelser, og/eller som giver en oplevelse af ofte at få overskredet dine grænser.

Forløb

Som udgangspunkt anbefaler jeg et forløb på mindst 3 gange, men hvis du har daglige udfordringer med senfølger er det formodentligt nødvendigt at investere i et længere behandlingsforløb hvis du vil arbejde i dybden med problemstillingen.

Praktisk

Behandlingen kan gives ved personligt fremmøde i min klinik, men den kan også gives som behandling over fx Skype eller telefon.

 

 

Lukket for kommentarer.