Kernehealing – forløsning af barndomstraumer

Logo_rentegning_v7_outline

Om Kernehealing

Kernehealing forløser de traumer og blokeringer, der er blevet skabt i din grundkerne i løbet af dine første 7 leveår. Kerneskader skaber blokeringer og overbevisninger, som giver en begrænsende opfattelse af dig selv og verden omkring dig, og de forhindrer dig i at kunne være dig selv fuldt og helt.
En kernehealing igangsætter en proces, hvor du bliver sat fri af dine kerneskaders indflydelse. Det betyder, at du kan begynde at ændre dit syn på dig selv og din virkelighed, og at du gradvist vil opleve større frihed til at kunne leve i overensstemmelse med dit autentiske selv.

Hvad er kernen

Vores indre kerne er summen af alt det vi kommer med, når vi fødes, og den er i udgangspunktet uforanderlig igennem livet. Kernen er ikke placeret et fysisk sted i os, men er en samlet betegnelse for det, der gør os til den, vi er. Det er bl.a. vores temperament, vores følelsessystem, vores mentalitet og vores sjælsbidrag.

Hvad er kerneskader

Vores første 7 leveår har en grundlæggende betydning for resten af vores liv, fordi vi er meget modtagelige og åbne for påvirkninger. Det er vi bl.a. fordi refleksområdet er åbent for indlæring af sprog og motorik. Så når vi får overvældende oplevelser, så lægger summen af disse påvirkninger sig ind i refleksområdet som kerneskader. Derfor kan vi ikke slippe dem bevidst eller med vores vilje senere i livet.
Det er meget individuelt, hvad der skal til, for at vi får kerneskader. Oplevelser af voldsom karakter samt chok og traumer vil naturligvis ofte give kerneskader.
Vi kan også få kerneskader, hvis vi ikke bliver set, mødt og spejlet, eller hvis vi oplever, at vi ikke kan få lov til at være præcis som vi er. Dette sker for alle børn i en eller anden grad, da det er en del af livets vilkår.

Kerneskaderne giver varige ubalancer og blokeringer i form af begrænsende overbevisninger om os selv og om livet. Disse blokeringer bliver hæmmende for vores livsudfoldelse og kontakten til vores sande og autentiske selv.
Overbevisningerne har forskellig karakter så som: Jeg er forkert, Jeg er værdiløs, Jeg er alene, Livet er farligt, Jeg kan ikke stole på nogen, Jeg kan ikke være her, Der er intet i livet til mig og lignende.
Når vores kerneskader aktiveres, så føles overbevisningerne sande i selve situationen eller måske endda på alle livsområder generelt, også selvom vi erkender med vores fornuft, at det ikke er hele virkeligheden.

Gennem livet lærer vi at kompensere for vores kerneskader og leve med dem, så de knap så ofte overtager styringen.
Men det, at skaderne udløses automatisk og at overbevisningerne føles som endegyldige sandheder, gør det vanskeligt at skabe varig forløsning, selv hvis man arbejder terapeutisk med problematikkerne over længere tid.
Så hvis du har tilbagevendende reaktionsmønstre, hvor din vilje bliver sat ud af spil, og hvor du følelsesmæssigt reagerer ude af proportioner med realiteterne, så har du sandsynligvis mødt en af dine kerneskader – og så vil Kernehealing kunne hjælpe på problematikken.

Sådan forløber en Kernehealing

Vi sidder overfor hinanden, og healingen foregår uden berøring af nogen art.
Under en kernehealing fortæller jeg dig om dine kerneskader, og jeg vil afdække de primære overbevisninger, som du har levet med på grund af dine kerneskader.
Dernæst vil jeg uddybe hvilke ubalancer skaderne har givet dig på forskellige livsområder. Jeg vil også fortælle dig om, hvad kernehealingen vil medføre af forandringer og muligheder i dit liv.
Det er et godt udgangspunkt at du har gjort dig overvejelser om hvilke tilbagevendende temaer du gerne vil have vendt og kigget på i lyset af dine kerneskader.

Du kan kun modtage kernehealing 1 gang i dit voksne liv, så er selve grundkernen healet.

Følgehealing og anden terapi eller støtte

Som følge af healingen igangsættes en proces, hvor du langsomt bliver sat fri af dine kerneskaders begrænsende indflydelse. Det betyder, at du  kan begynde at ændre dit syn på dig selv og din virkelighed, og at du vil opleve større frihed til at kunne leve i overensstemmelse hermed. Din livsanskuelse bliver efterhånden baseret på en dybere kontakt til dit sande og autentiske selv.
Til denne integrationsproces er der automatisk indlagt en følgehealing, som varer i 2 måneder efter kernehealingen, og som er fuldstændig tilpasset dig. Følgehealingen sørger for at du får den optimale støtte og hjælp til at dine traumer forløses i det tempo og med den intensitet, som du kan klare.
Visse former for healing kan nedsætte effekten af støttehealingen, så nævn det gerne for mig, hvis du jævnligt modtager healing, så kan jeg vejlede dig omkring hvilke former for healing, der kan bremse støttehealingen.

Nogle mennesker oplever, at de nærmest skal lære sig selv at kende på ny efter en kernehealing. Hvis det forløber ligetil og naturligt at integrere forandringerne, så kan man sagtens selv klare processen.
Hvis arbejdet er meget tungt og udfordrende, så kan man med fordel modtage psykoterapi eller anden form for samtaleterapi, kropsbehandlinger eller healing som støtte.
Kontakt mig hvis du ønsker et forløb i forbindelse med din kernehealing, jeg tilbyder Kernehealingsforløb til reduceret pris.

Hvad gør Kernehealing ikke

Alt hvad der ligger i det, vi kalder de dynamiske lag og i vores personlighed, dvs. områder som har at gøre med fx dine vaner, dine mønstre, dine blokeringer, dine kompetencer osv. bliver ikke healet eller direkte forandret ved kernehealingen.
Så det, som er din egen opgave efterfølgende, er at arbejde med disse aspekter. Det er i de dynamiske lag, at mange ofte har lært at kompensere for deres kerneskader, bl.a. gennem forskellige former for terapi.
Dine vaner, mønstre og blokeringer bliver dog påvirket indirekte, da grundlaget, som ofte er knyttet til dine kerneskader, vil ændre sig efter kernehealingen.
Du behøver dog ikke arbejde videre med dig selv på nogen måde. Healingen og forandringen sker alligevel igennem livet, det kan bare tage lidt længere tid, end hvis du gør en aktiv indsats.

Forudsætninger for at modtage en Kernehealing

De mest optimale vilkår er, at du har tid, ro og overskud  i dit liv generelt i et par måneder efter din kernehealing, så du har plads til at håndtere den efterfølgende proces med at frigøre og bearbejde traumerne.
Børn i alderen ca. 0-7 kan modtage kernehealing, her er proceduren dog anderledes end for voksne. Læs mere om Kernehealing til børn.
I alderen ca. 7-21 er det som regel ikke hensigtsmæssigt at modtage en kernehealing – her kan man evt. få en Pseudokernehealing eller andre former for healing i stedet.
Hvorvidt et barn/en ung i alderen 7-21 kan modtage kernehealing vurderes individuelt ved at du som forælder/primær omsorgsperson/ kontakter mig. Er du over 18 kontakter du mig naturligvis selv.

Praktisk

Kernehealingen varer ca 2 timer og kan foregå ved personligt fremmøde hos mig i Århus, over telefon eller Skype.
OBS. Det anbefales at du optager sessionen.

Mine erfaringer med kernehealing
Min egen kernehealing har givet mig den største forandring og frisættelse overhovedet, sammenlignet med al den terapi, jeg har modtaget. Den har medvirket til at jeg endelig har oplevet store forandringer på områder, som jeg har arbejdet med længe, uden helt at opnå den forbedring og trivsel, som jeg ønskede.
Derfor er jeg så begejstret for kernehealing, og derfor vil jeg gerne tilbyde kernehealing til alle dem, som føler sig tiltrukket eller er nysgerrig.

Lukket for kommentarer.