Systemisk terapi

healing af transgenerationelle traumer
Traumer og erindringer kan nedarves fra tidligere generationer, det er nu bevist af videnskaben.  Summen af vores familiesystems erfaringer  sidder altså i vores DNA – måske som traumer eller blokeringer og måske som en uudnyttet kapacitet. Dette fænomen kaldes også transgenerationel videreførsel af erindringer.

Denne behandlingsform henvender sig til dig, der oplever at du er påvirket eller begrænset af temaer fra din biologiske arv, fra din slægt.
Transgenerationelle traumer kan vise sig ved, at du har en problematik, som du husker at have haft hele livet, og hvor du ikke erindrer, hvordan det er at være foruden denne problematik.

Individuel behandling

Behandlingen foregår således, at vi har en indledende samtale omkring det, du gerne vil arbejde med.
Jeg tager udgangspunkt i den psykoterapeutiske metode Familieopstilling/Systemisk Opstilling, som går ud på at vi undersøger din problematik ud fra i dit familiesystem.

Temaer

Systemisk healing har fokus på at støtte dig i at forløse traumer og uhensigtsmæssige blokeringer, som du har med dig fra dit familiesystem.

  • At frigøre et bestemt adfærdsmønster, som du har haft hele livet, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
  • At slippe uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner, som du kan se stammer fra din slægt.
  • At forløse en negativ eller tung grundtone, som går igen i familien.
  • At slippe de overbevisninger fra dit familiesystem, der hindrer dig i naturligt at kunne være dig selv og udtrykke den du er.
  • At frigøre stress, PTSD, angst, depression og sorg, som er nedarvet til dig fra tidligere generationer.
  • At få frigjort de ressourcer, som er blokeret af transgenerationelle traumer.

Om at frigøre transgenerationelle traumer

Under behandlingen undersøger vi systemet, som udgør din problemstilling. Det kan være noget, som du oplever kun er i dig selv = dit eget system, eller det kan være at vi går tilbage i slægten for at undersøge hvor noget kommer fra og er opstået.
Oftest kommer der ord eller tydelige erkendelser på de forandringer i forhold til problematikken, som arbejdet fører med sig.
Behandlingen kan bringe klarhed, bevidsthed og erkendelser med sig, og det er med til at skabe grundlag for at årsagen kan heales og symptomerne hos dig kan slippe.
Efterfølgende er der et integrationsarbejde, som du selv skal gøre i din hverdag. Det handler om at frigøre problematikkerne på alle niveauer – og herigennem erkende hvem du er uden de gamle blokeringer og overbevisninger.

Om at integrere ressourcer fra slægten

Denne metode bruges til at hente nogle af de ressourcer frem, som ligger latent i dig som arv fra din slægt.
Det sker ved at jeg guider dig og støtter dig med min bevidsthed til at få kontakt til en bestemt ressource, som du ved ligger i din familie. Det er også muligt at have et udgangspunkt, hvor du støttes til at skabe kontakt til lige præcis de ressourcer fra din slægt, som du har brug for at udfolde – uden at du på forhånd ved præcis hvad det er.
Behandlingen har fokus på at støtte dig i at få kontakt til og integrere de ressourcer, kompetencer, evner og egenskaber, som ligger latent i dig fra din slægt, og som endnu ikke er vækket, aktiveret eller fuldt udfoldet i dig.

Praktisk

En session varer 60 min.  Du kan dog bestille tid til en længere session.

Forløb

Du kan modtage én eller flere behandlinger efter behov.

Link

Artikel om Transgenerationelle Traumer af Psykoterapeut Inge Holm.
Om Familieopstilling og Systemisk Opstilling af Liv Dhanyo Thommesen.

Lukket for kommentarer.