Spirituel Vejledning

Hvad er spiritualitet?
Jeg tror på, at alle mennesker er født med en spiritualitet, uanset om vi er bevidst om den, forholder os til den eller kalder den noget. Det er en del af vores væsen, og det behøver hverken være mystisk eller uhåndgribeligt, selvom det kan virke sådan.
Det er også min opfattelse, at det at have et forhold til noget der er større end os selv, meningen med livet, hvorfor vi er her, hvad er min mission osv. er vigtige aspekter, og vi vil kunne hente ressourcer, balance og meningsfuldhed herigennem.
Mit fokus i det spirituelle arbejde er orienteret mod udviklingen af bevidsthed, nærvær og opmærksomhed, så du herigennem forhåbentligt kan skabe større trivsel i din hverdag – uanset om du tror på spiritualitet eller ej.
En del af mit spirituelle virke betyder at jeg i sessioner kan vælge at bruge bevidst energiarbejde (healing), som en integreret og naturlig del af behandlingen.

Om energiarbejde

Healing er i virkeligheden bevidst arbejde med energi. Som jeg ser det, så arbejder alle mennesker med energi hver dag, i hvert øjeblik – men ofte er vi ikke så bevidste om hvad vi præcis gør, hvordan og hvorfor.

Alle mennesker består af energi. Det betyder at ikke kun din fysiske krop, men også dine tanker, følelser og bevidsthed består af energi i forskellige udgaver. Energien i din krop, og dine tanker og følelser skaber tilsammen forskellige svingninger, og disse svingninger skaber harmonier og symfonier.
Hvis der er ubalance i energierne kan man sige at der skabes disharmonier og mislyde i stedet for harmonier og symfonier.
Al denne energi er til stede både inde i vores fysiske krop og rundt om vores fysiske krop. Dette felt af energi kaldes også vores energifelt – eller vores aura.
Energien i vores energifelt er tæt og jævnt fordelt, hvis vi er harmoniske i vores tanker, vores følelser og vores indstilling til os selv og verden. Hvis vi derimod har ubalancerede følelser, tanker og indstillinger til os selv og verden, så får det energien til at være ujævnt fordelt i vores energifelt.
Energien i vores energifelt bliver administreret af vores energisystem. I energisystemet er der nogle hovedcentre, som er placeret på centerlinjen i kroppen. De er delvist relateret og forbundet til fysiske processer, men rækker langt ud over det fysiske og administrerer også energien, som er relateret til vores bevidsthed.

Hvordan virker energiarbejde/healing?

Formålet med alle former for healing er i al sin enkelthed at genskabe fuld balance – eller en så optimal tilstand som muligt – i dit energifelt.
Man kan sige at healing er at et andet menneske – healeren – bruger en symfoni af energi til at bringe dine energier i harmoni.
Hvis man er meget ude af balance kan det kræve et længere behandlingsforløb, men mange vil kunne opleve en forbedring efter få behandlinger – nøjagtigt ligesom med andre former for behandling.

Lukket for kommentarer.