3 tips til hvordan du håndterer svære følelser, tilstande og kropsfornemmelser i hverdagen

Nedenstående tips er relevant for dig, som er udfordret af alle mulige former for overvældende følelser og tilstande som frygt, sorg, vrede, jalousi, opgivenhed, mindreværd, magtesløshed osv.
Øvelserne er i særdeleshed også relevante for mennesker, som har oplevet chok og traumer, og som lever med en form for følger i hverdagen, hvor de føler at de mister herredømmet over sig selv eller situationen.
Som psykoterapeut vil jeg naturligvis fremhæve vigtigheden af at få håndteret traumer og følgereaktioner hos en kompetent behandler – man faktum er, at en stor del af healingen faktisk sker på egen hånd i gennem livet – altså udenfor terapirummet:

1. Brug af krops-scanning
En krops scanning er en klassisk mindfulness-øvelse, og det handler om at du iagttager og møder din krops signaler og dine følelser uden at dømme det, du møder, og uden af forsøge at ændre på det.
Formålet er ikke at slappe af eller få noget til at forsvinde, formålet er bevidst og vågent at møde det, som er i det givne øjeblik.
Tit bliver vi frustrerede over vores egne ufrivillige reaktioner og vil have ubehag og smerte til at stoppe og forsvinde – og det hindrer i virkeligheden muligheden for healing og forløsning.
Hvis du har let ved at blive overvældet af og identificeret med dine følelser, så er kunsten at observere og iagttage både kropslige fornemmelser og følelser uden at lade sig rive med. For dig er det vigtigt ikke at lade sig overvælde og drukne i følelser og kropsfornemmelser, for på denne måde kan vi faktisk miste ”os selv” lidt og i værste fald komme til at forstærke ubehaget og sidde fast i det.
Hvis man falder i, så er opgaven blot at opdage det og vende tilbage til det neutrale nærvær med dig selv.
Når du møder dig selv og dine sanseoplevelser med en nænsom, nysgerrig, ikke-dømmende og bevidst tilgang, så giver du plads til forandring og forløsning.
Der vil ofte spontant opstå en afspænding gennem accepten, altså når vi blot iagttager os selv uden at have nogle forventninger til hvad vi skal føle, ikke føle eller opnå.

2. At rumme dine sansninger og følelser
Der er forskellige måder at rumme dine ubehagelige sansninger og overvældende følelser på.
Det kan være en fordel at starte i terapi, fordi du her kan få støtte til at kunne møde det, som du oplever som ubehageligt. For ofte, så er en del af et traume at vi oplever at vi er alene i situationen, derfor kan det lettest heales igennem det at opleve støtte. Når vi føler støtte og tryghed til at møde det i os, som normalt opleves voldsomt og overvældende, så kan vi blive guidet til at huske at trække vejret dybt og roligt, mærke at vi ikke er alene – og så er det ofte mindre overvældende at møde de sansninger, som sidder fast i vores system fra den traumatiske oplevelse. Efterfølgende vil det som regel altid være mindre overvældende at møde de sanseoplevelser og følelser, som knytter sig til traumet, fordi vi har fået mere bevidsthed og fordi vi har en følt erkendelse af at vi kan komme igennem det.
En anden måde at ”rumme” overvældende sansninger og følelser på er at forestille sig en form for beholder, som vi putter reaktionerne ned i. Det kan være en kasse, et rum, et hus eller andet.
Denne fremgangsmåde kan være gavnlig og nødvendig hvis du er ude og i gang med noget, som du virkelig har brug for at kunne være i og gennemføre.
Det lyder som fortrængning, og det er i princippet også samme mekanisme – bortset fra at du altid husker at vende tilbage til det, som du har lagt ned i din beholder. Det er yderst vigtigt! Hvis du er trænet kan du gøre det på egen hånd, hvis du ikke har så meget erfaring er det lettest at gøre det hos din terapeut.

3. Fysiske bevægelse
Det er alment kendt, at bevægelse har betydning for et menneskes trivsel og helbred. Bevægelsen kan hjælpe til at man får en bedre kontakt med kroppen, at man har lettere ved at rumme og mærke sine kropslige fornemmelser samt emotioner og følelser. Når du er tryg ved din krop og dine kropslige sansninger, så bliver det meget lettere at møde evt. overvældende og skræmmende reaktioner i dig selv.
Blot det at gå og strække sig kan have en gavnlig virkning, hvis man nu ikke er så vild med mere krævende aktiviteter. Men naturligvis kan yoga, kampsport og andre fysiske udfoldelser, som bevidst arbejder med både fysiske og psykiske aspekter have en dybere og mere afbalancerende og styrkende effekt.
Desuden er der mange mennesker, som har oplevet traumatiske begivenheder, som bliver ramt af flygt/frys(spil død)/kæmp reaktioner – og uanset hvilken af de tre reaktioner, ens system automatisk foretrækker, så er bevægelse en måde at få systemet aktiveret på og hermed komme ud af den fastlåste tilstand.
Hvis du oplever at komme til at ryste og sitre, så er det faktisk en sund og traumeforløsende reaktion, så det er gavnligt at du tillader det og trækker vejret igennem det. Der er en række bioenergetiske øvelser samt en metode, som hedder TRE, som helt konkret får kroppen til at sitre ryste og på den måde forløser spændinger og traumer helt fysisk.

Her er en artikel, som inspirerede mig til ovenstående skriv:
https://www.goodtherapy.org/blog/between-therapy-sessions-3-handy-coping-skills-for-trauma-0305154

Bliv din egen lykkes smed

De fleste kender nok udtrykket at nogle mennesker er født “under en heldig stjerne” – det er dem, der tilsyneladende er heldige hele livet igennem uden at gøre noget særlig for det.
Man kan på en måde godt sige at nogle er “født” mere heldige end andre – men det vil i så fald betyde at vi er født – og formodentligt i høj grad opdraget – til at få et “heldigt” mind-set.
Vores held afgøres nemlig af vores tanker og vores adfærd – og de fleste vil nok mene at vi selv har indflydelse på vores tanker og på vores adfærd.
Så det må betyde, at vi i virkeligheden selv har indflydelse på, om vi er heldige eller uheldige i livet.

Heldige mennesker skaber deres egen lykke gennem disse 4 basale principper:
1. De er gode til at opdage og skabe muligheder og tage chancer.
2. De er gode til at lytte til deres intuition, for lytter man til sin intuition eller mavefornemmelse, så tager man ofte den mest optimale – eller heldige – beslutning.
3. De har positive forventninger og skaber derfor positive selvopfyldende profetier.
4. De har en optimistisk indstilling, som giver en modstandskraft til at kunne transformere uheldige hændelser til heldige eller livsbekræftende oplevelser og erfaringer.

Jeg oplever selv altid at være meget “heldig” på bestemte livsområder – og knap så “heldig” på andre områder. Det kunne tyde på at jeg har støttende overbevisninger og adfærd på de områder, hvor jeg er heldig – og hæmmende overbevisninger og adfærd på de andre områder. Det må betyde at jeg med en vis indsats kan overføre mine kompetencer fra et livsområde til et andet, og hvis jeg samtidig får arbejdet med at forløse de negative og hæmmende overbevisninger, så skulle det gerne bliver lettere at ændre min adfærd og få et positivt mind-set.
Det synes jeg er en indsats værd, for det må være skønt og livsbekræftende som udgangspunkt altid at føle sig heldig og være i flow på de fleste livsområder.

Hvis du ønsker at arbejde med dit mind-set og din adfærd, for at blive mere “heldig” i dit liv, så kan du kontakte mig.

Jeg har selv beskrevet og oversat de 4 basale principper med udgangspunkt i nedenstående artikel, som jeg synes giver god inspiration og uddybning af ovenstående principper:
https://ideapod.com/people-always-lucky-follow-4-basic-principles-according-science/?utm_source=catalyst&utm_medium=link&utm_campaign=goalcast

Hvad har du med dig fra din slægt?

Jeg arbejder med systemisk opstilling eller familieopstilling, som metoden også kaldes, hvor man arbejder med forløsning af transgenerationelle traumer – altså traumer fra slægten.
Jeg er et af de mennesker, som oplever at en del af min mission eller mit livsformål er at forløse mønstre eller traumer fra slægten.
Jeg fik den erkendelse da jeg var 21, da jeg skulle lave en øvelse på en daghøjskole, hvor jeg skulle mærke mig selv, min mor og min mormor. Jeg fik en tydelig erkendelse af, at der gik noget tungt i arv, og at det var min opgave at få det forløst i dette liv. Det har jeg så været optaget af lige siden.
Jeg er uddannet i at bruge metoden familieopstilling, og jeg har brugt det i individuelle behandlinger, jeg har deltaget i adskillige gruppeopstillinger, og i noget tid har jeg haft mit fokus på andre terapeutiske redskaber, så familieopstilling var gledet lidt i baggrunden. Men jeg har en god ven, som arbejder med famillieopstilling, som ofte minder mig om hvor kraftuldt et værktøj det er.
Så efter at have følt mig fastlåst i nogle helt gamle mønstre, er jeg i denne tid igen meget optaget af at undersøge mine egne personlige livstemaer og tilbagevendende problemstillinger gennem systemiske opstillinger.
Det begejstrer mig og forundrer mig hvor magiske, bevidsthedsskabende og forløsende disse opstillinger er, og derfor vil jeg gerne give muligheden videre til dig, der tror du kunne have gavn af denne form for behandling.

Indikationer på transgenerationelle traumer:
– Hvis du oplever at have et bestemt mønster, som altid har været der, dvs du har haft det sådan hele livet, og du ikke kan huske at det ikke har været sådan.
– Hvis du er hæmmet af bestemte følelser eller følelsesmæssige reaktioner, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
– Hvis du har hæmmende overbevisninger fra din familie omkring hvordan det fx er at være menneske her i livet, hvorvidt du må tage din plads og være den du er, hvorvidt man må have succes og trives, hvordan er det at være mand/kvinde, hvordan er det at være i et parforhold osv.
– Intense følelsesmæssige tilstande eller kropsfornemmelser, som vi gentagne gange vågner med om morgenen stammer ofte fra vores system.
– Nogle af de spejlinger og reaktioner, som vi får fra vores omverden og vores medmennesker, som vi ikke kan relatere os til er ikke altid bare projektioner. De kan også være et udtryk for at vi er identificeret med nogen eller noget i vores system.

Hvis der fx har været eksklusion, løgn, bedrag/utroskab, aborter, psykisk sygdom, dødsfald, vold/overgreb krig/mord osv tilbage i slægten, så kan du, eller dine børn, bære en rest af dette. Det kan man ikke nødvendigvis altid identificere, forstå eller løse med sit sind, sin forståelse og sin bevidsthed.
Her kan systemisk terapi ofte give forløsning, erkendelser og frihed til at være sig selv.

Hvis du er interesseret i at prøve familieopstilling som en vej til at få arbejdet med dine tilbagevendende mønstre, så kan du få 2x 1½ time (eller 3×60 min.) for 1500 kr. hvis du bestiller den første tid inden 4.5.18

Forløb for dig, som lever med senfølger efter overgreb

Har du været udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, og er du stadig påvirket af følgerne?
Så tilbyder jeg lige nu et kortere forløb på 5 timer for 2500 kr.

Som behandler og som menneske oplever jeg, at konsekvenserne og senfølgerne af overgreb/vold ofte har nogle fællesnævnere, idet der opstår problemstillinger af følelsesmæssig, social og fysisk karakter:

– Symptomer som frygt, bekymring, nedtrykthed, irritation, nedsat tolerancetærskel osv. er reaktioner i den lettere ende af skalaen.
– Det kan være svært at mærke behov, grænser og følelser og udtrykke dem til andre mennesker som noget helt naturligt.
– Man kan have problemer med at mærke og være forbundet til sin krop sådan helt fysisk.
– Man kan komme til at mangle jordforbindelse og have en følelse af ikke helt at være til stede, eller at komme til at forsvinde ud af sig selv.
– Man kan let komme til at føle sig invaderet af andre mennesker – eller af livet og verden omkring sig.
– Mange mister tilliden, både til sig selv og til andre mennesker, eller til at verden og livet er et godt og sikkert sted at være.
– Mange har problemer med ikke at kunne være tryg i nære relationer, eller sammen med andre mennesker generelt.
– Det kan være svært eller ligefrem umuligt at skabe tætte, nærende og velfungerende relationer/parforhold.
– Det kan være svært at være helt sig selv og stå ved sig selv sammen med andre mennesker.
– Man oplever ofte at have utydelige grænser, at det er svært at sætte de grænser man mærker, eller at andre let overskrider ens grænser.
– Det kan ske at man selv kommer til at være grænseoverskridende uden at være bevidst om det.
– Man kan ofte være splittet, eller uenig med sig selv og have svært ved at tage store (og små) beslutninger.
– Man kan miste den grundlæggende tillid til sin egen dømmekraft.
– Mange mister troen på og tilliden til at man har retten til at sige fra – og måske også til.
– Har man været udsat for seksuelle overgreb er det meget almindeligt at det kan være svært at være i kontakt med sine følelser og sin seksualitet samtidig, og ens lyst til sex kan være forstyrret.
– Dernæst kan der være et væld af fysiske reaktioner såsom smerte, spændinger, uro, rastløshed, nedsat immunforsvar, fordøjelsesproblemer, svimmelhed, hukommelsesbesvær, søvnproblemer og lign.
– Nogle udvikler stress, PTSD, depression, angst og spiseforstyrrelser.

Hvordan virker behandlingen:

Vi tager udgangspunkt i de konsekvenser eller senfølger, som du lever med i din hverdag som følge af overgreb.

I løbet af behandlingen arbejder vi typisk med at hjælpe dig til at give slip på følgerne efter overgreb, vi arbejder med at etablere eller styrke følelsen af at have retten til at bestemme over dig selv og din krop og sige til og fra, og vi arbejder med at forløse de bevidste/ubevidste vaner og mønstre, som er med til at gøre at du oplever gentagne grænseoverskridelser, og/eller som giver en oplevelse af ofte at få overskredet sine grænser.