Hvem er du egentlig? Hvem er jeg?

We do not become healers.
We came as healers. We are.
Some of us are still catching up to what we are.
We do not become storytellers.
We came as carriers of the stories
we and our ancestors actually lived. We are.
Some of us are still catching up to what we are.
We do not become artists. We came as artists. We are.
Some of us are still catching up to what we are.
We do not become writers.. dancers.. musicians.. helpers.. peacemakers.
We came as such. We are.Some of us are still catching up to what we are.
We do not learn to love in this sense.
We came as Love. We are Love.
Some of us are still catching up to who we truly are.

– A Simple Prayer for Remembering the Motherlode by Clarissa Pinkola Estes from The Contemplari manuscript ©200

Her er nogle smukke, vise og kærlige ord som ramte mig på det ømme sted, hvor jeg synes jeg skal være noget, som jeg tror jeg ikke er – endnu. En del af mig mener altid jeg kan lære mere, blive mere, kunne mere, være mere. Det er på en måde sandt nok, for de færreste af os har nået vores fulde potentiale endnu, men det er knap så vigtigt.
Det vigtigste er, at du og jeg er meget mere end vi fatter, bare fordi vi ER.
Ambitionerne er høje hos mange mennesker i dag, og det er godt for noget – men det er knap så godt for noget andet.
Det er knap så godt for vores selvværd og vores selvfølelse. Vores følelse af at være ok, elsket, værdifuld, god nok – præcis som vi er. På godt og ondt. Med alle de uperfekte sider.
Så jeg giver ordene videre til alle jer der ude – og specielt til dig (og mig), der let bliver fanget i “præstations/selvudviklings/perfektionisme/hamsterhjulet.”
Så hvis du er én af dem, der tror at du skal lære og udvikle dig meget mere for at være god nok, rigtig nok, den bedste udgave af dig selv osv osv, så har du ret i at det er vigtigt at være vågen og bevidst, det er gavnligt og værdifuldt at kende dig selv og have dyb respekt for både dig selv og andre, det gør en forskel at bidrage til det samfund, vi lever i – så godt som man overhovedet kan.
Men husk også at du ER et enestående og unikt væsen, ligesom jeg ER, vi ER – og alene af den grund er vi værdifulde og vi har en ret til at være den vi er, vi har ret til at eksistere.

Hvem kan have glæde af psykoterapi?

Som menneske møder vi alle større eller mindre udfordringer i hverdagen, og til trods for at vi i dag har så mange forudsætninger for at kunne være glade og skabe et godt liv, så er der mange, som enten føler sig stressede og deprimerede eller som mangler livsglæde eller bare ikke er helt tilfredse med sig selv eller livet uden at forstå hvorfor.

I tiden oplever jeg et stigende behov hos mange mennesker for at forstå livets kompleksitet igennem det at blive bevidst om sig selv og sin egen rolle både i de nære relationer og i den kultur og verden, som vi er en del af. Denne bevidsthed gør det på sigt lettere at navigere i livets daglige udfordringer og skabe større trivsel i din hverdag.
I en sådan udviklingsproces kan man arbejde med følgende aspekter:

 • Bevidstgørelse af behov og grænser
 • Værdiafklaring og målsætning
 • Hæmmende overbevisninger og adfærdsmønstre
 • Uudnyttede potentialer og ressourcer
 • Selvtillid, selvværd og selvfølelse

Psykoterapi kan også være relevant for dig, der føler dig fanget i problematikker, som du ikke formår at ændre eller komme fri af på egen hånd.
Min primære erfaring ligger indenfor følgende problemstillinger:

 • Stress, PTSD og angst
 • Chok og traumer
 • Depression og sorg
 • Forløsning af barndomstraumer og arbejde med indre barn
 • Relationer, parforhold og kvinders seksualitet

Terapien kan handle om at bevidstgøre og håndtere de uhensigtsmæssige mønstre, blokeringer og overbevisninger, der modarbejder vores mulighed for og evne til at være os selv på en naturlig og autentisk måde og leve i overensstemmelse hermed. Det er et essentielt behov for de fleste mennesker at være fri til at vælge hvordan vi føler og handler i vores eget indre og ydre liv, for med det at føle sig som herre i eget hus følger ro, tryghed, tillid og øget livskvalitet.

Noget af det, som jeg oplever er en fundamental del af det terapeutiske ressourcearbejde er derfor at få dyb kontakt til sig selv og sin kerne, sine ressourcer, sine værdier – samt sit højere selv eller sin sjæl og evt. den dybere mening med sit liv og sin eksistens.

Du kan bestille tid på mail: marlenesolfred@gmail.com eller telefon: 60211060.

Kernehealingsforløb

udfold din livskraft
Kernehealing er en dybdegående og effektiv behandlingsform, som sætter fri og forløser. Det betyder at kernehealingen kan sætte gang i nogle intense frigørelsesprocesser, som det kan være en fordel at få hjælp og støtte til at komme igennem, så det bliver så let og så ubesværet som overhovedet muligt at være dig undervejs.
Derfor tilbyder jeg kernehealingsforløb, hvor du får støtte til processen før og efter din kernehealing. Jeg tilbyder et kort forløb hvor du får en kernehealing og 3 timers opfølgning for 3100 kr. For dem, som gerne vil arbejde mere intensivt og fokuseret eller som har brug for yderligere støtte tilbyder jeg et længere forløb på 6 timers opfølgning og kernehealing til 4600 kr.
Læs mere om kernehealingsforløb.

Systemisk terapi

Jeg tilbyder Systemisk terapi – en behandlingsmetode til dyb forløsning af nedarvede traumer fra slægten.

Traumer og erindringer kan nedarves fra tidligere generationer, det er nu bevist af videnskaben.
Summen af vores familiesystems erfaringer sidder altså i vores DNA som traumer eller blokeringer – og måske som uudnyttet kapacitet. Dette fænomen kaldes også transgenerationel videreførsel af erindringer.

Systemisk terapi er en behandlingsform til dig, der oplever at du er påvirket eller begrænset af temaer fra din biologiske arv, fra din slægt.
Transgenerationelle traumer kan vise sig ved, at du har en problematik, som du husker at have haft hele livet – hvor du ikke erindrer, hvordan det er at være foruden denne problematik.

Temaer

 • At frigøre et bestemt adfærdsmønster, som du har haft hele livet, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
 • At slippe uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner, som du kan se stammer fra din slægt.
 • At forløse en negativ eller tung grundtone, som går igen i familien.
 • At slippe de overbevisninger fra dit familiesystem, der hindrer dig i naturligt at kunne være dig selv og udtrykke den du er.
 • At frigøre stress, PTSD, angst, depression og sorg, som er nedarvet til dig fra tidligere generationer.
 • At få frigjort de ressourcer, som er blokeret af transgenerationelle traumer.

Praktisk

En session varer 60 min og koster 600 kr. Sessionerne foregår i mit lokale i Århus eller over Skype/telefon.

Forløb
Du kan modtage én eller flere behandlinger efter behov.
Metoden støtter rigtig godt op omkring processerne efter Kernehealing.
Læs mere om Systemisk terapi.