3 tips til hvordan du håndterer svære følelser, tilstande og kropsfornemmelser i hverdagen

Nedenstående tips er relevant for dig, som er udfordret af alle mulige former for overvældende følelser og tilstande som frygt, sorg, vrede, jalousi, opgivenhed, mindreværd, magtesløshed osv.
Øvelserne er i særdeleshed også relevante for mennesker, som har oplevet chok og traumer, og som lever med en form for følger i hverdagen, hvor de føler at de mister herredømmet over sig selv eller situationen.
Som psykoterapeut vil jeg naturligvis fremhæve vigtigheden af at få håndteret traumer og følgereaktioner hos en kompetent behandler – man faktum er, at en stor del af healingen faktisk sker på egen hånd i gennem livet – altså udenfor terapirummet:

1. Brug af krops-scanning
En krops scanning er en klassisk mindfulness-øvelse, og det handler om at du iagttager og møder din krops signaler og dine følelser uden at dømme det, du møder, og uden af forsøge at ændre på det.
Formålet er ikke at slappe af eller få noget til at forsvinde, formålet er bevidst og vågent at møde det, som er i det givne øjeblik.
Tit bliver vi frustrerede over vores egne ufrivillige reaktioner og vil have ubehag og smerte til at stoppe og forsvinde – og det hindrer i virkeligheden muligheden for healing og forløsning.
Hvis du har let ved at blive overvældet af og identificeret med dine følelser, så er kunsten at observere og iagttage både kropslige fornemmelser og følelser uden at lade sig rive med. For dig er det vigtigt ikke at lade sig overvælde og drukne i følelser og kropsfornemmelser, for på denne måde kan vi faktisk miste ”os selv” lidt og i værste fald komme til at forstærke ubehaget og sidde fast i det.
Hvis man falder i, så er opgaven blot at opdage det og vende tilbage til det neutrale nærvær med dig selv.
Når du møder dig selv og dine sanseoplevelser med en nænsom, nysgerrig, ikke-dømmende og bevidst tilgang, så giver du plads til forandring og forløsning.
Der vil ofte spontant opstå en afspænding gennem accepten, altså når vi blot iagttager os selv uden at have nogle forventninger til hvad vi skal føle, ikke føle eller opnå.

2. At rumme dine sansninger og følelser
Der er forskellige måder at rumme dine ubehagelige sansninger og overvældende følelser på.
Det kan være en fordel at starte i terapi, fordi du her kan få støtte til at kunne møde det, som du oplever som ubehageligt. For ofte, så er en del af et traume at vi oplever at vi er alene i situationen, derfor kan det lettest heales igennem det at opleve støtte. Når vi føler støtte og tryghed til at møde det i os, som normalt opleves voldsomt og overvældende, så kan vi blive guidet til at huske at trække vejret dybt og roligt, mærke at vi ikke er alene – og så er det ofte mindre overvældende at møde de sansninger, som sidder fast i vores system fra den traumatiske oplevelse. Efterfølgende vil det som regel altid være mindre overvældende at møde de sanseoplevelser og følelser, som knytter sig til traumet, fordi vi har fået mere bevidsthed og fordi vi har en følt erkendelse af at vi kan komme igennem det.
En anden måde at ”rumme” overvældende sansninger og følelser på er at forestille sig en form for beholder, som vi putter reaktionerne ned i. Det kan være en kasse, et rum, et hus eller andet.
Denne fremgangsmåde kan være gavnlig og nødvendig hvis du er ude og i gang med noget, som du virkelig har brug for at kunne være i og gennemføre.
Det lyder som fortrængning, og det er i princippet også samme mekanisme – bortset fra at du altid husker at vende tilbage til det, som du har lagt ned i din beholder. Det er yderst vigtigt! Hvis du er trænet kan du gøre det på egen hånd, hvis du ikke har så meget erfaring er det lettest at gøre det hos din terapeut.

3. Fysiske bevægelse
Det er alment kendt, at bevægelse har betydning for et menneskes trivsel og helbred. Bevægelsen kan hjælpe til at man får en bedre kontakt med kroppen, at man har lettere ved at rumme og mærke sine kropslige fornemmelser samt emotioner og følelser. Når du er tryg ved din krop og dine kropslige sansninger, så bliver det meget lettere at møde evt. overvældende og skræmmende reaktioner i dig selv.
Blot det at gå og strække sig kan have en gavnlig virkning, hvis man nu ikke er så vild med mere krævende aktiviteter. Men naturligvis kan yoga, kampsport og andre fysiske udfoldelser, som bevidst arbejder med både fysiske og psykiske aspekter have en dybere og mere afbalancerende og styrkende effekt.
Desuden er der mange mennesker, som har oplevet traumatiske begivenheder, som bliver ramt af flygt/frys(spil død)/kæmp reaktioner – og uanset hvilken af de tre reaktioner, ens system automatisk foretrækker, så er bevægelse en måde at få systemet aktiveret på og hermed komme ud af den fastlåste tilstand.
Hvis du oplever at komme til at ryste og sitre, så er det faktisk en sund og traumeforløsende reaktion, så det er gavnligt at du tillader det og trækker vejret igennem det. Der er en række bioenergetiske øvelser samt en metode, som hedder TRE, som helt konkret får kroppen til at sitre ryste og på den måde forløser spændinger og traumer helt fysisk.

Her er en artikel, som inspirerede mig til ovenstående skriv:
https://www.goodtherapy.org/blog/between-therapy-sessions-3-handy-coping-skills-for-trauma-0305154

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.