Systemisk terapi

transgenerationelle traumer, systemisk terapi
Jeg tilbyder Systemisk terapi – en behandlingsmetode til dyb forløsning af nedarvede traumer fra slægten.

Traumer og erindringer kan nedarves fra tidligere generationer, det er nu bevist af videnskaben.
Summen af vores familiesystems erfaringer sidder altså i vores DNA som traumer eller blokeringer – og måske som uudnyttet kapacitet. Dette fænomen kaldes også transgenerationel videreførsel af erindringer.

Systemisk terapi er en behandlingsform til dig, der oplever at du er påvirket eller begrænset af temaer fra din biologiske arv, fra din slægt.
Transgenerationelle traumer kan vise sig ved, at du har en problematik, som du husker at have haft hele livet – hvor du ikke erindrer, hvordan det er at være foruden denne problematik.

Temaer

  • At frigøre et bestemt adfærdsmønster, som du har haft hele livet, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
  • At slippe uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner, som du kan se stammer fra din slægt.
  • At forløse en negativ eller tung grundtone, som går igen i familien.
  • At slippe de overbevisninger fra dit familiesystem, der hindrer dig i naturligt at kunne være dig selv og udtrykke den du er.
  • At frigøre stress, PTSD, angst, depression og sorg, som er nedarvet til dig fra tidligere generationer.
  • At få frigjort de ressourcer, som er blokeret af transgenerationelle traumer.

Praktisk

En session varer 60 min og koster 600 kr. Sessionerne foregår i mit lokale i Århus eller over Skype/telefon.

Forløb
Du kan modtage én eller flere behandlinger efter behov.
Metoden støtter rigtig godt op omkring processerne efter Kernehealing.
Læs mere om Systemisk terapi.

26.1 kl. 20-21 Gratis fjernhealing – Bevidst forløsning af dine skyggesider

lys/skygge, bevidsthed
Energikompagniet tilbyder gratis fjernhealing med intuitiv healing til bevidst forløsning af dine skyggesider.

Skyggen er et udtryk for de ubevidste sider i os selv, som vi ikke bryder os om, som vi har lært er forkert – og som vi dermed ikke kan acceptere. Den manglende accept kan give udfordringer på mange måder fordi det ofte medfører fordømmelse og fornægtelse, både i forhold til os selv og i relation til vores medmennesker.
Det at forløse skyggerne giver større frihed til at være den man er og lade andre være som de er, og det giver et mere naturligt udgangspunkt for at kunne skabe trivsel i hverdagen.

Vores intention med denne fjernhealing er at give dig en nænsom og dyb støtte til at få forløst de skyggesider, som du er klar til at give slip på uden yderligere arbejde med dig selv.

Det mest optimale er, at du på forhånd har valgt et tema for denne fjernhealing.
Eksempler på temaer for skyggearbejde:
– Positive og negative sider, som kan irritere dig ved andre mennesker: At være ”for meget”, at være for glad, at være for stærk, at fylde for meget, at være manipulerede, at være doven.
– Kender du en bestemt person, som har nogle sider, som du ikke kan fordrage.
– Har du områder i dig, som føles mørke eller uoplyste, det kan være både fysisk eller følelsesmæssigt.
– Er der følelser, som du har svært ved at være i kontakt med – det kan være glæde, vrede, sorg og lign.

Hvis du arbejder med dine skyggesider kan du frigøre forskellige ressourcer såsom: Overskud, rummelighed, accept, livsglæde, tilgivelse, succes, kærlighed og fred.

Denne begivenhed er fjernhealing, det betyder at du modtager healingen hvor du er.
Det, som du skal gøre for at modtage healingen er følgende:
– Hav fokus på at modtage healingen i tidsrummet 20-21. Du kan sidde eller ligge ned. Det er lidt ligesom at meditere, du skal blot have en nænsom opmærksomhed på, hvad der sker i dine tanker, følelser og i din krop.
– For størst udbytte skal du være bevidst til stede og fokuseret mens du modtager healingen.

Det er ren fjernhealing, og der er ingen stream eller video af nogen art.

Du modtager healingen ved at tilmelde dig begivenheden på facebook eller ved at sende mig en mail på marlenesolfred@gmail.com.

Vores eneste ønske er, at du giver en tilbagemelding efterfølgende på hvordan du oplevede healingen.

6.12 kl. 10-12 Integrér ressourcerne fra din slægt – Guidet meditation

aebletrae

Fra vores slægt bærer vi et væld af kodninger. Nogle kommer til udtryk, andre gør ikke – de ligger blot latent.
I denne meditation vil vi hente nogle af de ressourcer frem, som ligger latent i dig som arv fra din slægt.
Det er ikke helt almindeligt at sidde og hente ressourcer fra sine forfædre, men ikke desto mindre er det faktisk muligt i betydelig udstrækning, og det kan gøre stor forskel for vores trivsel i hverdagen

Denne guidede meditation med intuitiv healing har fokus på at støtte dig i at få kontakt til og integrere de ressourcer, kompetencer, evner og egenskaber, som du har med dig fra din slægt, og som endnu ikke er vækket, aktiveret eller fuldt udfoldet i dig.

Under selve meditationen bliver du guidet på en indre rejse, hvor du får mulighed for at komme i bevidst kontakt med nogle af de aspekter fra din biologiske arv, din slægt, som du af den ene eller anden grund ikke har fået optimal kontakt til.
Det, at få forbindelse til disse ressourcer kan bevirke, at gamle mønstre og ubalancer kan slippe uden at du skal gøre andet end at lade det ske.

Healingen og energiarbejdet vil desuden støtte dig således, at udbyttet af arbejdet bliver forankret i dit system, så det i så vid udstrækning som muligt kan følge dig ind i din hverdag og blive en naturlig og autentisk del af dig.
Vi slutter med en grundig stabilisering, så du lander trygt og godt efter arbejdet.
Efterfølgende vil der være mulighed for at dele dine oplevelser og stille spørgsmål.

I arbejdet bruger vi forskellige terapeutiske metoder, og vi arbejder med Ny Tids Healing og stabilisering.
Det betyder at vi arbejder intuitivt og guidet, og det giver en sikring for, at I hver især får lige præcis den healing og det udbytte, som I har brug for, og som er optimalt for jer hver især.

Der kræves ingen forkundskaber indenfor meditation, mindfulness eller healing.

PRAKTISK:
Vi mødes fysisk i Mejlgade 28, Huset for MetaSundhed, baggården 2. sal. 8000 Århus C
PRIS: 100 kr. som betales kontant på dagen.
Tilmelding er ikke nødvendig, men meld dig gerne på facebookbegivenheden.

OBS. Det kan ofte være vanskeligt at finde parkering i nærheden, så det er en fordel at være i god tid hvis du kommer i bil.

NYT – FJERNHEALING: Indtil videre er det muligt at modtage selve healingen som fjernhealing for 50 kr. Det er uden meditationen. Skriv en besked til marlenesolfred@gmail.com hvis det har interesse.

23.11 kl. 19-21 Forløsning af biologiske bindinger & traumer – Guidet meditation

apple-tree-694015_960_720Denne aftens guidede meditation med intuitiv healing har fokus på at støtte dig i at forløse traumer og uhensigtsmæssige blokeringer, som du har med dig fra din slægt.

Det mest optimale er, at du på forhånd har valgt et tema for dagens arbejde.
Det kunne være følgende:
– at frigøre et bestemt mønster, som du har haft hele livet, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
– at forløse bestemte følelser, som du har arvet fra din familie igennem generationer.
– at slippe de overbevisninger fra din familie, der hindrer dig i at turde stå godt og sikkert i dig selv.

Under selve meditationen bliver du guidet på en indre rejse, hvor du får mulighed for at komme i kontakt med nogle af de aspekter fra din biologiske arv, som hindrer dig i at kunne være dig selv og leve helt frit.
Du vil også kunne få forbindelse til de ressourcer, som det medfører at forløse de dele af din biologiske arv, som du er parat til at slippe her og nu.

Healingen og energiarbejdet vil desuden støtte dig således, at udbyttet af arbejdet bliver forankret i dit system, så det i så vid udstrækning som muligt kan følge dig ind i din hverdag og blive en naturlig og autentisk del af dig.
Vi slutter med en grundig stabilisering, så du lander trygt og godt efter arbejdet.
Efterfølgende vil der være mulighed for at dele dine oplevelser og stille spørgsmål.

I arbejdet bruger vi forskellige terapeutiske metoder, og vi arbejder med Ny Tids Healing og stabilisering.
Det betyder at vi arbejder intuitivt og guidet, og det giver en sikring for, at I hver især får lige præcis den healing og det udbytte, som I har brug for, og som er optimalt for jer hver især.

Der kræves ingen forkundskaber indenfor meditation, mindfulness eller healing.

Praktisk:
Vi mødes fysisk i Mejlgade 28, Huset for MetaSundhed, baggården 2. sal. 8000 Århus C
PRIS: 100 kr. som betales kontant på dagen.
Du kan tilmelde dig på facebookbegivenheden eller på marlenesolfred@gmail.com.

OBS. Det kan ofte være vanskeligt at finde parkering i nærheden, så det er en fordel at være i god tid hvis du kommer i bil.