NYT! 20.3 kl. 10-12 Terapeutisk traumeforløsning med Energikompagniet

Terapeutisk traumeforløsning


Energikompagniet har traumeforløsning som spidskompetence. Vi arbejder både med psykiske og fysiske traumer.
Årsagen til at vi er så passionerede omkring at forløse traumer er, at traumer dræner os for energi, de hindrer vores trivsel i større eller mindre grad, og de blokerer for at vi kan være helt os selv.

Vores tilgang er, at det kan være let og ukompliceret at slippe en lang række traumer og blokeringer, hvis man er klar, og hvis man får den rette støtte og vejledning.

Derfor tilbyder vi nu Terapeutisk traumeforløsning, hvor du får meget værdi for pengene, og hvor du får en smagsprøve på vores terapeutiske behandlingsformer.
Rammen for arbejdet i dag er, at vi arbejder med at få en overordnet kontakt med traumet, vi guider dig ikke dybt ind i traumet eller årsagen.

Vi mødes i en mindre gruppe på max 10 personer.
Vi starter med en runde, hvor alle fortæller kort om den aktuelle problematik.
Du bliver introduceret til at bruge TFT til husbehov, og du kan efterfølgende bruge dette som støtte i din hverdag.

Vi laver en fælles guidning ind i den aktuelle problematik, og dernæst vil arbejde hen imod en forløsning af traumet.
Dernæst har vi en opfølgende runde, hvor vi samler op på den enkeltes oplevelser og erkendelser, og hvor der er mulighed for at arbejde dybere ind det, du kom i kontakt med under guidningen.

Hele vejen modtager du individuel intuitiv healing til at støtte dig således, at traumerne og blokeringerne slipper så let som muligt, og så du vil kunne komme i kontakt med de ressourcer, som er mest relevante for dig at få aktiveret.

Vi slutter med en grundig stabilisering, så du lander trygt og godt efter arbejdet.

I arbejdet bruger vi en bred vifte af forskellige terapeutiske metoder, og vi arbejder med Ny Tids Healing og stabilisering.

Der kræves ingen forkundskaber indenfor terapi eller healing, men det vigtigt at du er vant til at mærke og håndtere dig selv og dine følelser, da der kan komme efterreaktioner på arbejdet.

Praktisk:
Vi mødes fysisk i Mejlgade 28, Huset for MetaSundhed, baggården 2. sal. 8000 Århus C (Det kan ofte være vanskeligt at finde parkering i nærheden, så det er en fordel at være i god tid hvis du kommer i bil.)
Intropris: 50 kr. som betales kontant på dagen.
Tilmelding er nødvendig, så send mig en mail på marlenesolfred@gmail.com og tilmeld dig gerne begivenheden på facebook.

Det er naturligvis muligt at bestille en individuel tid til at arbejde i dybden, hvis der er noget som åbner sig under ller efter dette arbejde.

Tillidsmeditation d. 11.3 kl. 10-12

tillid
En meditation i tillidens tegn. Du er velkommen uanset om du har erfaring med meditation eller ej.
Intro af Jakob Spange om tillid med nogle konkrete øvelser hvorefter vi fortsætter med en meditation guidet af Marlene Solfred.
Dagen sluttes af med en fælles runde med mulig for spørgsmål og deling af oplevelsen.
Pris: 50 kr. Betaling ved døren eller mobile pay 24970251
Sted: Mejlgade 28, baggården, 2. sal. i Huset for MetaSundhed.

Systemisk terapi

transgenerationelle traumer, systemisk terapi
Jeg tilbyder Systemisk terapi – en behandlingsmetode til dyb forløsning af nedarvede traumer fra slægten.

Traumer og erindringer kan nedarves fra tidligere generationer, det er nu bevist af videnskaben.
Summen af vores familiesystems erfaringer sidder altså i vores DNA som traumer eller blokeringer – og måske som uudnyttet kapacitet. Dette fænomen kaldes også transgenerationel videreførsel af erindringer.

Systemisk terapi er en behandlingsform til dig, der oplever at du er påvirket eller begrænset af temaer fra din biologiske arv, fra din slægt.
Transgenerationelle traumer kan vise sig ved, at du har en problematik, som du husker at have haft hele livet – hvor du ikke erindrer, hvordan det er at være foruden denne problematik.

Temaer

  • At frigøre et bestemt adfærdsmønster, som du har haft hele livet, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
  • At slippe uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner, som du kan se stammer fra din slægt.
  • At forløse en negativ eller tung grundtone, som går igen i familien.
  • At slippe de overbevisninger fra dit familiesystem, der hindrer dig i naturligt at kunne være dig selv og udtrykke den du er.
  • At frigøre stress, PTSD, angst, depression og sorg, som er nedarvet til dig fra tidligere generationer.
  • At få frigjort de ressourcer, som er blokeret af transgenerationelle traumer.

Praktisk

En session varer 60 min og koster 600 kr. Sessionerne foregår i mit lokale i Århus eller over Skype/telefon.

Forløb
Du kan modtage én eller flere behandlinger efter behov.
Metoden støtter rigtig godt op omkring processerne efter Kernehealing.
Læs mere om Systemisk terapi.

26.1 kl. 20-21 Gratis fjernhealing – Bevidst forløsning af dine skyggesider

lys/skygge, bevidsthed
Energikompagniet tilbyder gratis fjernhealing med intuitiv healing til bevidst forløsning af dine skyggesider.

Skyggen er et udtryk for de ubevidste sider i os selv, som vi ikke bryder os om, som vi har lært er forkert – og som vi dermed ikke kan acceptere. Den manglende accept kan give udfordringer på mange måder fordi det ofte medfører fordømmelse og fornægtelse, både i forhold til os selv og i relation til vores medmennesker.
Det at forløse skyggerne giver større frihed til at være den man er og lade andre være som de er, og det giver et mere naturligt udgangspunkt for at kunne skabe trivsel i hverdagen.

Vores intention med denne fjernhealing er at give dig en nænsom og dyb støtte til at få forløst de skyggesider, som du er klar til at give slip på uden yderligere arbejde med dig selv.

Det mest optimale er, at du på forhånd har valgt et tema for denne fjernhealing.
Eksempler på temaer for skyggearbejde:
– Positive og negative sider, som kan irritere dig ved andre mennesker: At være ”for meget”, at være for glad, at være for stærk, at fylde for meget, at være manipulerede, at være doven.
– Kender du en bestemt person, som har nogle sider, som du ikke kan fordrage.
– Har du områder i dig, som føles mørke eller uoplyste, det kan være både fysisk eller følelsesmæssigt.
– Er der følelser, som du har svært ved at være i kontakt med – det kan være glæde, vrede, sorg og lign.

Hvis du arbejder med dine skyggesider kan du frigøre forskellige ressourcer såsom: Overskud, rummelighed, accept, livsglæde, tilgivelse, succes, kærlighed og fred.

Denne begivenhed er fjernhealing, det betyder at du modtager healingen hvor du er.
Det, som du skal gøre for at modtage healingen er følgende:
– Hav fokus på at modtage healingen i tidsrummet 20-21. Du kan sidde eller ligge ned. Det er lidt ligesom at meditere, du skal blot have en nænsom opmærksomhed på, hvad der sker i dine tanker, følelser og i din krop.
– For størst udbytte skal du være bevidst til stede og fokuseret mens du modtager healingen.

Det er ren fjernhealing, og der er ingen stream eller video af nogen art.

Du modtager healingen ved at tilmelde dig begivenheden på facebook eller ved at sende mig en mail på marlenesolfred@gmail.com.

Vores eneste ønske er, at du giver en tilbagemelding efterfølgende på hvordan du oplevede healingen.