Terapeutisk Traumeforløsning 12.4 kl. 19-21.30

traumeforløsning

Energikompagniet har traumeforløsning som spidskompetence. Vi arbejder både med psykiske og fysiske traumer.
Årsagen til at vi er så passionerede omkring at forløse traumer er, at traumer dræner os for energi, de hindrer vores trivsel i større eller mindre grad, og de blokerer for at vi kan være helt os selv.

Vores tilgang er, at det kan være let og ukompliceret at slippe en lang række traumer og blokeringer, hvis man er klar, og hvis man får den rette støtte og vejledning.

Derfor tilbyder vi nu Terapeutisk traumeforløsning, hvor du får meget værdi for pengene, og hvor du får en smagsprøve på vores terapeutiske behandlingsformer.

Det er en fordel på forhånd at have valgt et bestemt traume, som du gerne vil arbejde med.
Du kan også arbejde med et tilbagevendende tema, der begrænser dig i dit liv – evt. et, som ligger i din slægt.
Det kan også være kropslige spændinger, skavanker, skader, smerter eller andet, hvor du oplever at energien ikke flyder frit.
Hvis du ikke har nogen af delene, så er det muligt at deltage med et mere uspecifikt udgangspunkt.

Vi mødes i en mindre gruppe på max 15 personer.
Vi starter med en runde, hvor alle fortæller kort om den aktuelle problemstilling eller det pågældende traume, og vi stiller uddybende spørgsmål, så du dit fokus bliver så konkret som muligt.
Du bliver introduceret til at bruge TFT til husbehov, og du kan efterfølgende bruge dette som støtte i din hverdag.

Vi laver en fælles guidning ind i den aktuelle problematik, og dernæst vil arbejde hen imod en forløsning af traumet og en efterfølgende frisættelse af iboende ressourcer.
Dernæst har vi en opfølgende runde, hvor du har mulighed for at dele de oplevelser og erkendelser, som du kom i kontakt med under guidningen.

Hele vejen modtager du individuel intuitiv healing til at støtte dig således, at traumerne og blokeringerne slipper så let som muligt, og så du vil kunne komme i kontakt med de ressourcer, som er mest relevante for dig at få aktiveret.

Vi slutter med en grundig stabilisering, så du lander trygt og godt efter arbejdet.

I arbejdet bruger vi en bred vifte af forskellige terapeutiske metoder, og vi arbejder med Ny Tids Healing og stabilisering.

Der kræves ingen forkundskaber indenfor terapi eller healing, men det vigtigt at du er vant til at mærke og håndtere dig selv og dine følelser, da der kan komme efterreaktioner på arbejdet.

Praktisk:
Vi mødes fysisk i Mejlgade 28, Huset for MetaSundhed, baggården 2. sal. 8000 Århus CIntropris: 50 kr. som betales kontant på dagen.
Tilmelding er nødvendig, så send os en mail og tilmeld dig gerne på begivenheden.
(Det kan ofte være vanskeligt at finde parkering i nærheden, så det er en fordel at være i god tid hvis du kommer i bil.)

NYT! 20.3 kl. 10-12 Terapeutisk traumeforløsning med Energikompagniet

Terapeutisk traumeforløsning


Energikompagniet har traumeforløsning som spidskompetence. Vi arbejder både med psykiske og fysiske traumer.
Årsagen til at vi er så passionerede omkring at forløse traumer er, at traumer dræner os for energi, de hindrer vores trivsel i større eller mindre grad, og de blokerer for at vi kan være helt os selv.

Vores tilgang er, at det kan være let og ukompliceret at slippe en lang række traumer og blokeringer, hvis man er klar, og hvis man får den rette støtte og vejledning.

Derfor tilbyder vi nu Terapeutisk traumeforløsning, hvor du får meget værdi for pengene, og hvor du får en smagsprøve på vores terapeutiske behandlingsformer.
Rammen for arbejdet i dag er, at vi arbejder med at få en overordnet kontakt med traumet, vi guider dig ikke dybt ind i traumet eller årsagen.

Vi mødes i en mindre gruppe på max 10 personer.
Vi starter med en runde, hvor alle fortæller kort om den aktuelle problematik.
Du bliver introduceret til at bruge TFT til husbehov, og du kan efterfølgende bruge dette som støtte i din hverdag.

Vi laver en fælles guidning ind i den aktuelle problematik, og dernæst vil arbejde hen imod en forløsning af traumet.
Dernæst har vi en opfølgende runde, hvor vi samler op på den enkeltes oplevelser og erkendelser, og hvor der er mulighed for at arbejde dybere ind det, du kom i kontakt med under guidningen.

Hele vejen modtager du individuel intuitiv healing til at støtte dig således, at traumerne og blokeringerne slipper så let som muligt, og så du vil kunne komme i kontakt med de ressourcer, som er mest relevante for dig at få aktiveret.

Vi slutter med en grundig stabilisering, så du lander trygt og godt efter arbejdet.

I arbejdet bruger vi en bred vifte af forskellige terapeutiske metoder, og vi arbejder med Ny Tids Healing og stabilisering.

Der kræves ingen forkundskaber indenfor terapi eller healing, men det vigtigt at du er vant til at mærke og håndtere dig selv og dine følelser, da der kan komme efterreaktioner på arbejdet.

Praktisk:
Vi mødes fysisk i Mejlgade 28, Huset for MetaSundhed, baggården 2. sal. 8000 Århus C (Det kan ofte være vanskeligt at finde parkering i nærheden, så det er en fordel at være i god tid hvis du kommer i bil.)
Intropris: 50 kr. som betales kontant på dagen.
Tilmelding er nødvendig, så send mig en mail på marlenesolfred@gmail.com og tilmeld dig gerne begivenheden på facebook.

Det er naturligvis muligt at bestille en individuel tid til at arbejde i dybden, hvis der er noget som åbner sig under ller efter dette arbejde.

Tillidsmeditation d. 11.3 kl. 10-12

tillid
En meditation i tillidens tegn. Du er velkommen uanset om du har erfaring med meditation eller ej.
Intro af Jakob Spange om tillid med nogle konkrete øvelser hvorefter vi fortsætter med en meditation guidet af Marlene Solfred.
Dagen sluttes af med en fælles runde med mulig for spørgsmål og deling af oplevelsen.
Pris: 50 kr. Betaling ved døren eller mobile pay 24970251
Sted: Mejlgade 28, baggården, 2. sal. i Huset for MetaSundhed.

Systemisk terapi

transgenerationelle traumer, systemisk terapi
Jeg tilbyder Systemisk terapi – en behandlingsmetode til dyb forløsning af nedarvede traumer fra slægten.

Traumer og erindringer kan nedarves fra tidligere generationer, det er nu bevist af videnskaben.
Summen af vores familiesystems erfaringer sidder altså i vores DNA som traumer eller blokeringer – og måske som uudnyttet kapacitet. Dette fænomen kaldes også transgenerationel videreførsel af erindringer.

Systemisk terapi er en behandlingsform til dig, der oplever at du er påvirket eller begrænset af temaer fra din biologiske arv, fra din slægt.
Transgenerationelle traumer kan vise sig ved, at du har en problematik, som du husker at have haft hele livet – hvor du ikke erindrer, hvordan det er at være foruden denne problematik.

Temaer

  • At frigøre et bestemt adfærdsmønster, som du har haft hele livet, som du kan genkende fx fra din mor eller far og evt. også fra deres forældre.
  • At slippe uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner, som du kan se stammer fra din slægt.
  • At forløse en negativ eller tung grundtone, som går igen i familien.
  • At slippe de overbevisninger fra dit familiesystem, der hindrer dig i naturligt at kunne være dig selv og udtrykke den du er.
  • At frigøre stress, PTSD, angst, depression og sorg, som er nedarvet til dig fra tidligere generationer.
  • At få frigjort de ressourcer, som er blokeret af transgenerationelle traumer.

Praktisk

En session varer 60 min og koster 600 kr. Sessionerne foregår i mit lokale i Århus eller over Skype/telefon.

Forløb
Du kan modtage én eller flere behandlinger efter behov.
Metoden støtter rigtig godt op omkring processerne efter Kernehealing.
Læs mere om Systemisk terapi.